Als je een van de volgende verblijfsstatuten hebt, ben je vrijgesteld van arbeidskaart:

Extra informatie