Tijdens de eerste 2 jaar van je tewerkstelling met een voorlopige arbeidsvergunning en een Europese blauwe kaart moet je werkgever een aantal verplichtingen naleven. 

De verplichtingen van je werkgever zijn:

  • de bevoegde overheid verwittigen als het arbeidscontract verbroken wordt
  • elke wijziging aan de arbeidsvoorwaarden die gelden bij de toekenning van de voorlopige arbeidsvergunning, melden bij de bevoegde overheid. De bevoegde overheid moet dan over een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning beslissen.
  • een wijziging van werkgever melden bij de bevoegde overheid. De bevoegde overheid moet dan over een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning beslissen.

Als je werkgever die wijzigingen niet doorgeeft, dan kan je voorlopige arbeidsvergunning of je Europese blauwe kaart worden ingetrokken.

Een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning brengt altijd een nieuwe Europese blauwe kaart met zich mee.

Extra informatie