Je maakt kennis met de procedures voor de erkenning van buitenlandse diploma's.

Trajectbegeleiders die over onvoldoende basiskennis beschikken om dossiers diplomagelijkschakeling professioneel te begeleiden.

Vrijdag 24 maart 2017, van 9.30 tot 16 uur

Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel (lokaal 2D03)

gratis

Tijdens deze vorming willen we de deelnemers wegwijs maken in het kluwen van procedures voor de erkenning van buitenlandse diploma’s secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

We starten met een ruime inleiding rond:

  • wat is een diploma-erkenning?
  • Waarom is het belangrijk een diploma-erkenning aan te vragen?
  • Waar kan dit aangevraagd worden?
  • Kan iedereen een diploma-erkenning aanvragen?
  • Hoe situeert diploma-erkenning zich in het ruimere veld van EVC/EVK?
  • ...

Vervolgens overlopen we in detail alle mogelijke procedures om buitenlandse diploma’s te laten erkennen.

Theoretische toelichtingen wisselen we af met oefeningen en we bespreken casussen uit de praktijk.

Naric Vlaanderen
Agentschap Integratie en Inburgering

Opgelet: Inschrijven kan enkel via Internet Explorer! Andere webbrowsers geven problemen bij het inschrijven/registreren.