Het is belangrijk om nieuwkomers juist te informeren over hun rechten en plichten.

Professionele (en vrijwillige) hulpverleners die in hun werking in contact komen met asielzoekers en inzicht willen krijgen in de juridische aspecten van de asielprocedure en het recht van opvang.

Enige voorkennis/ervaring is vereist.

Dinsdag 28 maart 2017 van 9.30 tot 16 uur

O-Zone, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel (witte zaal, 1ste verdieping)

50 euro (inclusief broodjeslunch)

Bij aankomst in België worden asielzoekers vaak geconfronteerd met tegenstrijdige informatie over de asielprocedure en hun recht van opvang.

In 2015 vroegen 35.476 personen asiel aan in België. In 2016 waren dat 18.710 personen. Het is van belang deze groep nieuwkomers juist te informeren over hun rechten en plichten.
Wat zijn de basisprincipes? Wat is er veranderd?

Via twee modules wordt een duidelijk overzicht gegeven van de belangrijkste principes:

Deel 1 geeft een overzicht van:

  • de relevante wetgeving,
  • de voorwaarden voor internationale bescherming,
  • het verloop van de asielprocedure,
  • de rol van de verschillende asielinstanties,
  • het verblijfsstatuut van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in België.

Deel 2 gaat in op het recht van opvang:

  • wie heeft recht van opvang?
  • waar heeft men recht van opvang?
  • wat houdt het recht van opvang precies in?
  • en gedurende welke periode heeft men recht van opvang?

Vijf vrijwilligers kunnen gratis deelnemen aan deze vorming. Schrijf je dus snel in!

Ghislinde Ceulemans en Lisa Okladnicoff (Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
Agentschap Integratie en Inburgering

Opgelet: Inschrijven kan enkel via Internet Explorer! Andere webbrowsers geven problemen bij het inschrijven/registreren.