We overlopen heel recente én aankomende wijzigingen van de Verblijfswet

Medewerkers van lokale besturen die dagelijks met deze materie in aanraking komen. Een goede voorkennis van het vreemdelingenrecht is vereist.

29 mei 2017, van 9.30 tot 12.30 uur

Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven

54 euro

Het vreemdelingenrecht evolueert voortdurend. Zowel regelgeving als administratieve praktijken worden regelmatig aangepast. Ook de rechtspraak zorgt voor constante bijsturingen.

We overlopen heel recente én aankomende wijzigingen van de Verblijfswet:

 • De nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde om integratie-inspanningen te doen voor verblijfsaanvragen sinds 26 januari 2017
 • Komende wijzigingen in de Verblijfswet met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken: 
  • het nieuwe uitwijzingsbeleid t.a.v. Unieburgers en derdelanders
  • het inreisverbod voor Unieburgers en hun familieleden
  • de nieuwe veiligheids- en preventieve maatregelen voor Unieburgers en hun familie
  • de introductie van het hoorrecht in beslissingen aangaande verblijf en wijzigingen inzake motivering van administratieve beslissingen
  • het beroep bij de RvV tegen beslissingen inzake nationale veiligheid

Daarnaast is er ook ruim aandacht voor de knelpunten en cases die de deelnemers op voorhand doorsturen.

Sabrine Dawoud, juriste vreemdelingenrecht Agentschap Integratie en Inburgering
PIVO Bestuursschool Vlaams-Brabant